Novinky z trhu práce28/10/2019
Práce v noci a lékařské prohlídky
Z fyziologického hlediska je noc určena k tomu, aby člověk odpočíval, tudíž se na zaměstnance pracující v noci uplatňuje zvýšená ochrana. Zaměstnanci pracující v noci jsou povinni podstoupit periodické lékařské prohlídky častěji za účelem ověření jejich zdravotní způsobilosti nejen pro ......

28/10/2019
Pracovní posudek
Zaměstnanec může o pracovní posudek požádat kdykoli během posledních dvou měsíců před koncem pracovního poměru, zaměstnavatel je povinen mu jej do 15 dnů od přijetí žádosti vydat. Smyslem pracovního posudku je poskytnout případnému budoucímu zaměstnavateli hodnocení práce zaměstnance dosavadním zaměstnavatelem, včetně ......

21/10/2019
Výpověď pro nadbytečnost z důvodů organizačních změn
Nejvyšší soud ČR potvrdil svou ustálenou rozhodovací praxi v oblasti výpovědi pro nadbytečnost z důvodů organizačních změn. Tento institut představuje relativně flexibilní způsob pro zaměstnavatele, jak ukončit pracovní poměr zaměstnance, jehož pracovní místo se na základě rozhodnutí zruší. Je totiž jen a ......

21/10/2019
Mám se kvůli dvou dnům bez práce hlásit na Úřad práce?
Končím v zaměstnání ve zkušební době a za dva pracovní dny nastupuji do nové práce. Mám se hlásit na Úřad práce? Zdravotní a sociální pojištění hradí za zaměstnance firma vždy za celý kalendářní měsíc. Na Úřad práce nemusíte chodit, pokud změna ......

10/01/2019
Práce na černo a pokuty
Před prací na černo musíme důrazně varovat zaměstnavatele i zaměstnance, neboť oběma účastníkům hrozí vysoké pokuty. V prvé řadě hrozí pokuta od inspekce práce. Zaměstnanec, kterému inspekce prokáže, že pracoval na černo, hrozí pokuta až do 100.000 Kč. Pokud by se ......

10/01/2019
Pohovor s personalistou
Pohovor s personalistou vetšinou trvá 1/2 až celou hodinu. Každý uchazeč o zaměstnání by se měl alespoň rámcově na pohovor s personalistou připravit. Jaké dotazy může uchazeč očekávat: 1. Znáte naši firmu a víte čím se zabýváme? 2. Proč jste odešel/odešla od ......

10/01/2019
Zvýšení příspěvku na péči
S účinností od 1.4.2019 byl novelou zákona o sociálních službách zvýšen příspěvek na péči pro osoby ve IV. stupni postižení, a to na 19.200,- Kč pro osoby do i nad 18 let věku. Od 1.7.2019 proběhne zvýšení pro osoby ve ......