Advokátní a notářský koncipient

Popis pozice

Advokátní nebo notářský koncipient se výkonem praxe pod dohledem advokáta nebo notáře připravuje na budoucí výkon advokacie nebo výkon funkce notáře. Advokátní koncipient pod vedením advokáta zastupuje klienty před soudy a jinými orgány v oblastech práva, obhajuje klienty, studuje příslušnou dokumentaci a spolupracuje na právních rozborech. Notářský koncipient provádí vidimace a legalizace v rámci ČR, přijímá úschovy, zajišťuje jednotlivé úkony v rámci právních služeb podle pověření notáře, přípravné a dílčí úkony notářské činnosti nebo dílčí úkony pro správu majetku.

Minimální požadované vzdělání

Magisterský studijní program