Archivář

Popis pozice

Archivář provádí archivaci knihovních fondů a sbírek. Dále vykonává archivní výpůjční službu a další odbornou činnost podle pokynů. Zpracovává katalog archivovaných materiálů do počítače, provádí revize a kontrolu stavu archiválií a také zařazuje nové. Provádí státní dohled nad spisovou službou, vyřazuje písemnosti a vybírá archiválie. Může také vést badatelskou evidenci.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou