Asistent soudce

Popis pozice

Pracovní náplň asistenta soudce zahrnuje zpracování návrhů písemných právních úkonů, právních rozborů a stanovisek. Provádí jednotlivé procesní úkony v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem nebo z pověření soudce. Také zpracovává koncepty rozhodnutí a jejich odůvodnění.

Minimální požadované vzdělání

Magisterský studijní program