Bankovní specialista

Popis pozice

Bankovní specialista zajišťuje poradenskou a zprostředkovatelskou činnost pro klienty banky. Připravuje a zpracovává podklady pro řízení úvěrů, úrokovou strategii nebo obchodní politiku banky. Podílí se na tvorbě metodických a pracovních postupů. Vyhodnocuje informace na tuzemských i zahraničních kapitálových trzích. Zpracovává koncepci strategie a politiky banky v měnové a devizové oblasti a může navrhovat i nástroje pro její realizace. Součástí jeho práce je i vypracování statistických výkazů a požadované dokumentace.

Minimální požadované vzdělání

Magisterský studijní program