Biolog

Popis pozice

Biolog zkoumá živé organismy – od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul až po celá společenstva mnoha populací různých organismů – jejich vzájemné vztahy a vztahy k jejich životnímu prostředí.

Minimální požadované vzdělání

Magisterský studijní program