Celník

Popis pozice

Celník jako zaměstnanec celního úřadu zajišťuje ozbrojený doprovod určitého typu zboží, zásilek a zpráv, provádí kontrolní nebo asistenční činnost, dohlíží na osoby, dopravní prostředky a pohyb zboží v oblasti ekonomických zájmů. Odhaluje a dokumentuje celní a daňové delikty, trestné činy a úkony v trestním řízení. Vyřizuje přestupky svěřené do činnosti celních orgánů, zajišťuje a předvádí osoby, provádí trestní řízení v rozsahu platných norem. Má na starost také vedení evidence a dokumentace všech prováděných činností.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou