Exekutor

Popis pozice

Exekutor vykonává exekuce, jimiž je pověřen soudem na návrh oprávněného účastníka exekučního řízení. Dále vydává exekuční příkazy, poskytuje právní pomoc účastníkům exekučního řízení, sepisuje exekutorské zápisy a listiny, přijímá věci do úschovy. Doručuje listiny, provádí nucený výkon exekučních titulů (exekuční činnost). K výkonu povolání je kromě vysokoškolského vzdělání potřeba i exekutorská zkouška.

Minimální požadované vzdělání

Magisterský studijní program