Filolog

Popis pozice

Filolog zkoumá a analyzuje jazyk a literaturu tímto jazykem psanou, a to vše v historickém a kulturním kontextu. Dále se může věnovat i kritickému rozboru literárních děl. Zaměřuje se na studium struktury a vývoje konkrétního jazyka nebo skupiny jazyků. Sleduje původ a vývoj slov a jejich syntaxi pomocí analýzy porovnáváním původních jazyků se skupinou stávajících jazyků.

Minimální požadované vzdělání

Magisterský studijní program