Finanční kontrolor

Popis pozice

Financial controller má na starost měsíční uzávěrky, reportování, vytváření ekonomických rozborů a analýz, kontroluje dodržování interních předpisů společnosti v provozní i finanční oblasti. Připravuje ekonomická data pro interní použití společnosti. Podílí se i na plánování a tvorbě rozpočtu.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou