Finanční specialista

Popis pozice

Finanční specialista pečuje o financování společnosti a souhrnné činnosti ve finanční agendě. Mezi tyto aktivity patří například analýza pohledávek a závazků, zajišťování úvěrové politiky organizace, sledování vývoje finanční situace v organizaci, řízení a usměrňování finanční politiky firmy. O všech finančních pohybech zpracovává analýzy a hodnotí efektivnost vynaložených prostředků.

Minimální požadované vzdělání

Vyšší odborné nebo bakalářský studijní program