Finanční účetní

Popis pozice

Finanční účetní se stará o věrné a poctivé zobrazení majetku a závazků, nákladů, výnosů a výsledků hospodaření podniku. Spolupracuje na sestavování účetních uzávěrek, sestavuje účetní výkazy, kontroluje a účtuje faktury, oceňuje majetek a kapitál podniku, odepisuje dlouhodobá aktiva, vytváří rezervy a opravné položky. Může se také starat o správu saldokonta.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou