Genetik

Popis pozice

Genetik se zabývá dědičností, geny a proměnlivostí organismů. Studuje rostliny a živé organismy na různých úrovních (molekulární, chromozomální, buněčné a populační). Provádí experimenty a jeho poznatky jsou pak využívány hlavně v medicínské oblasti, ve farmaceutické a veterinární. Genetici se uplatňují hlavně v laboratořích rostlinné, živočišné a lidské genetiky nebo v jiných medicínských a farmaceutických pracovištích nebo ve výzkumu pro potřeby resortů vnitra a obrany.

Minimální požadované vzdělání

Magisterský studijní program