Geolog

Popis pozice

Geolog provádí geologický, geomorfologický a krajinně-ekologický výzkum a monitoring na určitém území. Řídí monitoring a sanace skalních objektů. Provádí výzkumné práce v rámci odborných činností. Zabezpečuje poradenskou, metodickou a znaleckou činnost geologie. Spolupracuje při formulování stanovisek k územněplánovacím dokumentacím.

Minimální požadované vzdělání

Magisterský studijní program