HR ředitel

Popis pozice

HR ředitel formuluje a řídí personální politiku společnosti. Rozhoduje o strategickém plánování oblasti řízení lidských zdrojů. Schvaluje zásady zaměstnanosti, pracovněprávních vztahů. Schvaluje metodiky náboru, školení a odměňování zaměstnanců, motivačních programů.

Minimální požadované vzdělání

Magisterský studijní program