Hutník

Popis pozice

Hutník vyrábí surové železo, ocel a neželezné kovy. V rámci své pracovní doby sestavuje vsázky, obsluhuje stroje a zařízení pro přípravu a dopravu surovin nebo přísad. Řídí chod technologického zařízení na výrobu surového železa, oceli a neželezných kovů. Kontroluje průběh tavicího procesu. Na starost má i čištění, ošetřování a údržbu strojů a zařízení a také provádění jednoduchých úprav těchto zařízení. Výsledky své práce a technické údaje následně zaznamenává do dokumentace.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s výučním listem