Inspektor

Popis pozice

Inspektor provádí kontrolní činnost na úseku státního dozoru, inspekce nebo komplexní kontrolní činnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví v působnosti oblastního orgánu státní správy na úseku České školní inspekce. Provádí státní kontroly dodržování právních předpisů a veřejnoprávní kontroly využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Podílí se na analýze výsledků kontrolní činnosti inspektorátu v oblasti BOZP a PO na základě vlastní odborné kvalifikace.

Minimální požadované vzdělání

Vyšší odborné nebo bakalářský studijní program