Jeřábník

Popis pozice

Jeřábník řídí zdvihací stroje a dopravuje jimi náklad na určené místo. V jeho pracovní náplni je odpovědnost za zdvihací stroj nebo zařízení včetně kontroly provozuschopnosti a bezpečného zajištění přepravovaného břemena. Řídí, obsluhuje, ale také provádí pravidelnou údržbu a drobné opravy. O veškeré činnosti zdvihacího zařízení si vede podrobné záznamy do knihy zdvihacích zařízení. Pro výkon svého povolání potřebuje jeřábnický nebo vazačský průkaz pro konkrétní typ stroje. V některých případech může činnost jeřábníka zastoupit výškové práce horolezců.

Minimální požadované vzdělání

Bez kvalifikačních požadavků na stupeň a obor vzdělání