Knihovník

Popis pozice

Pracovní náplní knihovníka je samotné zajišťování chodu knihovny, organizování knihovního fondu v knihovnách s lokální i regionální působností. Dále pořádání katalogů podle standardů a stanovených metodik. Mimo jiné také reviduje knihovní sbírky a zajišťuje vnitrostátní meziknihovní služby v knihovnách. Také provádí knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou