Kvalitář

Popis pozice

Kvalitář je zodpovědný za kontrolu a dodržování pracovních postupů a technologické kázně. Podílí se na analýze příčiny zjištěných chyb a provádí výstupy kontroly kvality výrobků. Zlepšuje procesy jakosti ve výrobě. Kontroluje dodržování systému řízení jakosti ve výrobě, provádí interní audit, školí pracovníky pro kontrolu kvality a vyhodnocuje zmetkovost produkce.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou