Lesník

Popis pozice

Lesník organizuje, řídí a kontroluje práce na svěřeném lesnickém úseku, provádí ochrannou službu, zajišťuje správu majetku a kontroluje myslivecké hospodaření na svěřeném úseku. Součástí práce je i administrativa na lesní správě, spolupráce při řízení prací v pěstební a těžební činnosti lesní správy, organizace a řízení prací na svěřeném úseku. Přiděluje práci a přebírá výsledky od svých podřízených. Zjišťuje a hlásí výskyty lesních škůdců a případných škod.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou