Logoped

Popis pozice

Logoped se zabývá logopedickými, etopedickými a somatopedickými vyšetřeními a na jejich základě napravuje zjištěné poruchy. Při nápravách spolupracuje s rodiči postižených dětí a mládeže. Dále spolupracuje se školami a školskými nebo zdravotnickými zařízeními. Vede výcvikové a další programy osobnostního rozvoje postižených jedinců. Zabývá se tvorbou koncepcí, metodik a postupů speciálněpedagogických, preventivních a poradenských služeb ve školství a jejich zaváděním. Studuje nové poznatky v oboru a zavádí je do speciálněvzdělávacích a nápravných programů.

Minimální požadované vzdělání

Magisterský studijní program