Manažer kvality

Popis pozice

Quality manager je zodpovědný za management kvality ve společnosti. Stanovuje a optimalizuje procesy managementu kvality v celé organizaci. Vytváří interní směrnice a normy kvality a následně zajišťuje jejich dodržování. Řídí proces budování, udržování a rozvoje systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů. Prosazuje a aplikuje moderní metody a nástroje managementu kvality, jako jsou například Balanced scorecard, EFQM, Kaizen a Six Sigma. Vedení a řízení zaměstnanců, jednání s externími partnery a dodavateli. Tvorba podkladů, zpráv a reportů pro vedení organizace.

Minimální požadované vzdělání

Magisterský studijní program