Masér

Popis pozice

Masér provádí neléčebné, sportovní, pohotovostní, reflexní masáže. Stanovuje masérské postupy a techniky pro zlepšení zdravotního (fyzického, psychického a sociálního) stavu klienta. Stanovuje další kondiční, rehabilitační, rekondiční, kompenzační, pooperační, poúrazové, preventivní cvičební a masérské techniky a metody. Dlouhodobě eviduje a pravidelně vyhodnocuje masérské metody a techniky aplikované klientům.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou