Ošetřovatel

Popis pozice

Ošetřovatel se pod odborným dohledem sestry nebo ošetřujícího lékaře podílí na poskytování léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a ošetřovatelské péče. Stará se o komplexní hygienu pacienta, a to včetně prevence dekubitů a úprav lůžka, poskytuje ošetřovatelskou péči, a hlavně uspokojuje základní biologické potřeby pacienta. Asistuje při určených ošetřovatelských výkonech, případně sám provádí jednoduché a neinvazivní ošetřovatelské výkony.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou