Plánovač výroby

Popis pozice

Plánovač výroby sestavuje podklady pro tvorbu plánů, provádí rozpisy jednotlivých položek na pracoviště nebo menší organizační celky. Připravuje a sestavuje dílčí části plánů a bilancí nákladů a výnosů v příslušných časových horizontech. Zpracovává návrh optimalizace a rozložení nákladů. Vedle toho má na starost vedení příslušné evidence.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou