Pokladní

Popis pozice

Pokladní zajišťuje příjem a výdej peněz včetně poskytování pokladních služeb. Přejímá a vyplácí hotovost, může provádět bankovní či směnárenskou činnost. Zajišťuje pokladní služby buď pro potřeby organizace, nebo pro veřejnost, a to buď v tuzemské, nebo i zahraniční měně. Jejím úkolem je vedení požadované evidence a záznamů, sleduje hodnotový stav a pohyb hmotného nebo nehmotného majetku. Eviduje a kontroluje účetní doklady, zpracovává doklady pro automatické zpracování a zabezpečuje archivaci dokladů.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s výučním listem