Pracovník charity

Popis pozice

Pracovník charity vykonává sociální šetření, věnuje se sociální agendě: řeší hmotné nouze či sociálněprávní problémy. Věnuje se sociálněprávnímu poradenství, vykonává analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, poskytuje krizovou pomoc, sociální poradenství a sociální rehabilitaci.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou