Pracovník vězeňské služby

Popis pozice

Pracovník vězeňské služby zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody. Dohlíží na ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů, při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Pracovníci se podrobněji člení na vězeňskou stráž, justiční stráž, správní službu a pověřené orgány vězeňské služby. Vězeňská stráž střeží, převádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody. Justiční stráž zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství, Ministerstva spravedlnosti a dalších místech jejich činnosti. Správní služba rozhoduje ve správním řízení a zabezpečuje organizační, ekonomickou, vzdělávací a další odbornou činnost. Pověřené orgány plní úkoly policejního orgánu v řízení o trestných činech příslušníků vězeňské služby.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou