Projektant

Popis pozice

Projektant má na starost návrh a realizaci projektové dokumentace všech stupňů. Úzce spolupracuje s manažery projektu a dalšími odborníky, kteří se na celé práci podílí. Dokumentace je vytvářena elektronicky na počítači nebo klasicky rozkreslována na papír. Během návrhu projektu je potřeba konzultovat celou činnost s investory, s členy týmu nebo dalšími externími odborníky. Jednání s úřady nebo vyjádření správců sítí následně promítá do výsledného projektu.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou