Provozní ředitel

Popis pozice

Provozní ředitel zodpovídá za bezproblémový chod společnosti během běžného provozu, koordinaci, řešení operativních problémů a jejich systematickou prevenci plánováním údržby. Zajišťuje efektivnost hospodaření a hodnocení výkonnosti. Jeho pracovní náplň spočívá také v tvorbě a kontrole provozních finančních plánů, ve schvalování a kontrole dodržování vnitřních procesů a vnitropodnikových předpisů. Řídí, koordinuje a kontroluje výsledky práce svěřeného útvaru. Na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty reprezentuje společnost.

Minimální požadované vzdělání

Magisterský studijní program