Řezník

Popis pozice

Pracovní náplň řezníka spočívá ve zpracování a úpravě masa a zhotovování běžných masných výrobků. Jeho práce zahrnuje například příjem, porážku a bourání masa jatečných a ostatních zvířat. Maso dále třídí, porcuje, balí a skladuje, vytváří lahůdkářské výrobky. Zajišťuje také odborný prodej výsekového masa, masných výrobků, konzerv a ryb.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s výučním listem