Školník

Popis pozice

Školník zajišťuje pořádek, čistotu, drobné opravy a údržbu v objektu školy a přilehlých prostorách. Dohlíží na úklidové činnosti spojené s udržováním čistoty a pořádku, případně pokud jde o menší rozsah, tak je vykonává sám. Na drobné stavební a údržbářské práce najímá odborné pracovníky, případně tyto práce také provádí sám. Dále dohlíží na bezpečnostní opatření, kontroluje dodržování domovního řádu a dalších předpisů. Podle dohodnutých pravidel zajišťuje odemykání a zamykání celého objektu, případně spolupracuje a koordinuje své kroky s bezpečnostní službou. Obsluhuje vytápění včetně manipulace s palivy, objednává revize, údržbové a opravářské práce u odborných firem a následně přebírá jejich výsledky.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s výučním listem