Středoškolský učitel

Popis pozice

Učitel střední školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování žáků na střední škole, případně na středních školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vytváří a průběžně aktualizuje pedagogickou dokumentaci. Studuje nové poznatky v oboru a aplikuje je do vzdělávání v rámci školního vzdělávacího programu. Vzdělává nadané žáky, podněcuje jejich osobní rozvoj a diskutuje o jejich pokrocích s rodiči. Připravuje zprávy, hodnotí žáky klasifikací, vede ročníkové a závěrečné práce žáků.

Minimální požadované vzdělání

Magisterský studijní program