Strojní zámečník

Popis pozice

Strojní zámečník vykonává práce související se sestavováním částí strojů a strojních zařízení. Umí číst a používat technické podklady, zpracovávat jednoduché náčrtky k doplnění technologického postupu, rozměřovat a orýsovávat materiály. Ručně zpracovává strojní součásti, a to řezáním, pilováním, ohýbáním, rovnáním a svařováním částí strojů.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s výučním listem