Technik výroby

Popis pozice

Technik výroby se stará o organizaci výroby a provoz. Stanovuje a kontroluje dodržování technologických postupů během celé výroby. Provádí vstupní kontrolu potřebných surovin, dohlíží na postup během výroby a funkčnost výrobních strojů a zařízení. Připravuje podklady pro zpracování norem spotřeby práce a dohlíží na dodržování BOZP a PO. Vede příslušnou dokumentaci.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou