Tlumočník

Popis pozice

Tlumočník nebo překladatel zajišťuje překlady a tlumočení různorodých jednoduchých a odborných textů. Dodává překlady pro mezinárodní akty, smlouvy, nóty a jiné dokumenty oficiálního mezinárodního styku. Tlumočník dokáže realizovat i simultánní překlad. Může zadávat práci i externím překladatelským agenturám a tuto práci sledovat.

Minimální požadované vzdělání

Magisterský studijní program