Údržbář

Popis pozice

Údržbář dohlíží na úklid a udržování čistoty ve svěřených objektech. Najímá odborné pracovníky na drobné stavební a údržbářské práce. Dohlíží na bezpečnostní opatření a dodržování domovního řádu a dalších předpisů, podmínek majitele, správce či provozovatele budovy. Dále také objednává revize, údržby a opravářské práce u odborných firem, přebírá výsledky jejich práce.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s výučním listem