Vědecko-výzkumný pracovník

Popis pozice

Vědecko-výzkumný pracovník tvůrčím způsobem aplikuje vědecké poznatky a techniky při výzkumu a vývoji nových postupů a metod k zajišťování konkrétních procesů nebo nových projektů s různou náročností a složitostí systémů výroby. Může se věnovat i inovaci a zlepšování stávajících metod a postupů.

Minimální požadované vzdělání

Magisterský studijní program