Vedoucí odboru

Popis pozice

Vedoucí odboru řídí a kontroluje činnost sebou řízeného odboru, dohlíží na splnění všech úkolů, vytváří účinný vnitřní kontrolní systém v rámci svého odboru a je zodpovědný za spolupráci s ostatními odbory a orgány. Navrhuje pracovní náplň zaměstnanců v odboru a odpovídá za její aktualizaci. Je zodpovědný za nakládání s dostupnými prostředky a odpovídá za efektivnost, hospodárnost a účelnost jejich využití.

Minimální požadované vzdělání

Vyšší odborné nebo bakalářský studijní program