Vodohospodář

Popis pozice

Vodohospodář provádí odborné a řídicí práce při správě, provozu a údržbě vodních toků. Zajišťuje péči o kvalitu vody, dispečerskou činnost, plní úkoly v oblasti vodohospodářské evidence a zpracovává jednoduché projekty staveb. Kontroluje a sleduje stav vodních toků a povodí z hlediska ochrany vod a životního prostředí. Případně řídí obsluhu přehradních, plavebních a jezerních zařízení dle manipulačních řádů.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou