Vrátný

Popis pozice

Pozice vrátného zahrnuje jednoduché úkoly k zajištění ochrany majetku a osob. Kontroluje osoby na personálních vrátnicích a projíždějící vozidla. Provádí pochůzky a kontroluje střežený objekt dle obdržených instrukcí. Obsluhuje jednoduché mechanické a elektronické zabezpečovací zařízení, poplachovou a požární signalizaci a kamerové systémy.

Minimální požadované vzdělání

Základní vzdělání