Vychovatel

Popis pozice

Profese vychovatele zahrnuje výchovu a péči o děti a mládež mimo rámec školy, např. ve školní družině, v dětském domově, v domově mládeže aj. Vychovatel celkově organizuje režim v příslušném zařízení, provádí kontroly jeho dodržování, organizuje činnost dětí ve volném čase. Snaží se o rozvoj schopností a vloh dětí prováděním různě zaměřených činností.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou