Vysokoškolský učitel

Popis pozice

Vysokoškolský učitel provádí pedagogické, vědecké, výzkumné, vývojové, ale i umělecké činnosti a následně i jejich aplikaci ve výuce studentů a absolventů vysokých škol. Vytváří studijní programy, metodiky a učební postupy a následně je zavádí do výuky. Vede seminární, ročníkové, diplomové a disertační práce. Poskytuje konzultace studentům, vzdělávací a expertizní služby. Součástí práce je i publikační činnost a vedení administrativy spojené s evidencí pedagogické činnosti a výsledků studentů.

Minimální požadované vzdělání

Magisterský studijní program