Zkušební technik

Popis pozice

Zkušební technik v telekomunikacích provádí zkoušky na telekomunikačních zařízeních, uvádí tato zařízení do provozu a provádí servisní práce. Ve zkušebnách zajišťuje technickou obsluhu zařízení a měřicích jednotek. Může také provádět instruktáže a proškolení pracovníků, konzultační a poradenskou činnost. O své práci vede příslušnou technickou dokumentaci.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou