Nabídka práce Sokolov


Nabídka práce Sokolov - najděte si novou práci i Vy v největší nabídce volných pracovních míst.Nabídka práce: Vedoucí úředník/úřednice odboru životního prostředí Městského úřadu Kraslice, Sokolov

mzda CZK 28600.00 za měsíc
Lokalita Sokolov
Druh pracovniho pomeru Plný úvazek
Druh práce: vedoucí úředník (referent odboru životního prostředí) odboru životního prostředí 1. řízení činností a procesů všech agend odboru životního prostředí 2. výkon státní správy na úseku životního prostředí, zejména ochrany přírody a krajiny, nakládání s odpady, ochrany ovzduší, vodního hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, myslivosti a ...

Nabídka práce: Úřednice/úředník odboru sociálních věcí - veřejné opatrovnictví/sociální práce, Sokolov

mzda CZK 28280.00 za měsíc
Lokalita Sokolov
Druh pracovniho pomeru Práce pro OZP
Výkon veřejného opatrovnictví a výkon sociální práce s dospělým klientem v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o práci s osobami v krizových situacích, poskytování sociálního poradenství, vyhledávání a navazování kontaktu ...

Nabídka práce: Úředník/úřednice oddělení péče o rodinu - kolizní opatrovnictví a poručenství, Sokolov

mzda CZK 28280.00 za měsíc
Lokalita Sokolov
Druh pracovniho pomeru Práce pro OZP
Pracovní poměr na dobu určitou (zástup z důvodu rodičovské dovolené), s možností kratší pracovní doby, max. na 30/h týdně. Druh práce: výkon sociálně-právní ochrany dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., především ochrana práva dítěte na přirozený vývoj a na řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů ...

Nabídka práce: REFERENT / REFERENTKA MAJETKOVÉ SPRÁVY MĚSTA MĚSTSKÉHO ÚŘADU SOKOLOV, Sokolov

mzda CZK 24710.00 za měsíc
Lokalita Sokolov
Druh pracovniho pomeru Práce pro OZP
Správa majetku města v těchto oblastech: - Zařazování majetku do evidence, kontrola účetních dokladů, účetní odpisy. - Daňová agenda týkající se majetku města. - Podílí se na správě nemovitých a movitých věcí v oblasti odpadového hospodářství, vč. nebezpečného odpadu. - Zajišťuje smlouvy na separovaný odpad a vyhodnocuje sběr tohoto ...

Nabídka práce: Pracovník/pracovnice v sociálních službách, Sokolov

mzda CZK 27000.00 za měsíc
Lokalita Sokolov
Druh pracovniho pomeru Plný úvazek
Bráborcová Věra Bc. tel.: 607 718 345, Po - Pá 8:00 - 15:00 hod. e-mail: info@dcmat.cz Schopnost pracovat s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením, znalost práce na PC. Dobrá psychická a fyzická zdatnost. Nutnou podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je strukturovaný životopis. Zaměstnanecké výhody: příspěvek na obědy, pravidelné ...

Nabídka práce: Zástupce vedoucího textilní výroby, Sokolov

mzda CZK 50000.00 za měsíc
Lokalita Sokolov
Druh pracovniho pomeru Plný úvazek
Špiler Jaroslav e-mail: jaroslav.spiler@frenzelit.cz Požadavky: - zodpovědnost, flexibilita, bezúhonnost, - praxe s vedením pracovního kolektivu - organizační schopnosti - znalost výkresové dokumentace - znalost nástrojů managementu kvality (8D Report, nástroje pro řešení reklamací) - znalost NJ na komunikativní úrovni - slovem i písmem, - praxe v plánování výroby výhodou - znalost podnikového informačního systému ...

Nabídka práce: Úřednice/úředník státní památkové péče a stavebního úřadu Městského úřadu Sokolov, Sokolov

mzda CZK 26390.00 za měsíc
Lokalita Sokolov
Druh pracovniho pomeru Práce pro OZP
Popis pozice: - Uplatňování stanovisek k územně plánovací dokumentaci z hlediska památkové péče. - Posuzování a vypracování vyjádření k návrhům na prohlášení nebo zrušení kulturních památek. - Zabezpečování komplexní péče o kulturní památky a nemovitosti v chráněných prostředích a kontroly plnění zákonných povinností vlastníků nebo uživatelů kulturních památek ...

Nabídka práce: Pracovník/pracovnice v sociálních službách, Sokolov

mzda CZK 27000.00 za měsíc
Lokalita Sokolov
Druh pracovniho pomeru Plný úvazek
Bráborcová Věra Bc. tel.: 607 718 345, Po - Pá 8:00 - 15:00 hod. e-mail: info@dcmat.cz Schopnost pracovat s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením, znalost práce na PC. Dobrá psychická a fyzická zdatnost. Nutnou podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je strukturovaný životopis. Zaměstnanecké výhody: příspěvek na obědy, pravidelné ...

Nabídka práce: Úřednice/úředník zajišťující agendu vedení registru vozidel v oddělení registru vozidel odboru dopravy Městského úřadu Sokolov, Sokolov

mzda CZK 24710.00 za měsíc
Lokalita Sokolov
Druh pracovniho pomeru Práce pro OZP
Zajištění vedení komplexní odborné agendy registru vozidel dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Požadavky: - Znalost souvisejících právních předpisů, zejména zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších ...

Nabídka práce: Tajemník/tajemnice městského úřadu Loket, Sokolov

mzda CZK 25280.00 za měsíc
Lokalita Sokolov
Druh pracovniho pomeru Plný úvazek
POPIS PRACOVNÍ POZICE: - plnění úkolů tajemníka dle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, - řízení a koordinace činnosti úřadu, - komplexní zabezpečování jednání rady města a zasedání zastupitelstva města, - komplexní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců města, - zabezpečování koncepce rozvoje města a zajištění přenesené působnosti výkonu státní ...