Jak napsat správně životopis

Dobře napsaný životopis je jedním z důležitých faktorů při hledání zaměstnání. V současné době preferují zaměstnavatelé tzv. strukturovaný životopis, kde je v heslech či krátkých větách uvedeno vše podstatné. Takto strukturovaný životopis umožní snadnější přehled a členění v souhrnu dalších životopisů, ze kterých si zaměstnavatel vybírá. Tato stránka přináší možný vzor životopisu, který můžete při oslovování zaměstnavatelů použít.

Strukturovaný životopis vzor – základní schéma:

1. Osobní a kontaktní údaje:
jméno, adresa (trvalé i přechodné bydliště), telefon, e-mail
rok narození, občanství, rodinný stav

2. Předchozí a aktuální zaměstnání:
chronologicky od nejnovějšího seřaďte vaše předchozí zaměstnání praxi
uveďte přesně jméno předchozího zaměstnavatele, vaše pracovní zařazení, funkci a pracovní náplň
absolventi bez předchozího zaměstnání mohou vypsat brigády, stáže či praxe dlouhodobějšího charakteru, které během studia absolvovali a které mají určitou vazbu na výkon budoucího povolání
možný je odkaz referenční osobu, na kterou se potenciální zaměstnavatel může obrátit pro doplnění dalších informací.

3. Dosažené vzdělání:
název a adresa jednotlivých škol a vzdělávacích zařízení včetně časového úseku, kdy jste školu navštěvovali
typ závěrečné zkoušky a kvalifikaci, kterou jste získali
základní školu není nutné uvádět
doplňte kurzy i školení

4. Cizí jazyky:
cizí jazyky, úroveň jejich znalosti a dosažená zkouška

5. Práce na PC:
stručná charakteristika stupně znalosti práce s PC
seznam programů, se kterými umíte pracovat a případné dosažené zkoušky či vlastnictví certifikátů

6. Další znalosti a dovednosti:
nebojte se ve svém životopise uvést další schopnosti, které byste mohli využít v novém zaměstnání

7. Závěr:
každý strukturovaný životopis by měl být zakončen datem vyhotovení a vlastnoručním podpisem. V případě, že zasíláte životopis elektronickou poštou, podpis formou vloženého oskenovaného obrázku se nepřipojuje, stačí pouze napsané jméno a příjmení.