Vybíráme personální agentury

Na českém trhu působí řádově stovky personálních agentur. Jak vybrat tu správnou personální agenturu? Faktorů při výběru může být hned několik.

Reference

Stejně jako se firmy při výběru obchodního partnera často řídí referencemi, tak i vy se snažte zjistit o personální agentuře podrobnosti od svých známých a přátel. Určitě ve svém okolí najdete někoho, kdo měl co do činění s některou personální agenturou. Vyptejte se ho na jeho dojmy a zkušenosti. Čím více referenčních odkazů získáte, tím snazší výběr.

Internet

Prakticky každá významnější personální agentura má vlastní internetové stránky. Hodně o agentuře může napovědět provedení jejich webu. Chybět by neměly základní informace jako úřední hodiny, kontaktní údaje, služby nabízené agenturou či základní informace o firmě. Vhodným doplňkem je ale například i seznam významných klientů, které agentura zastupuje. Chybět by samozřejmě neměla on-line inzerce pracovních míst. Stránky by měly působit vzhledově příjemně, ovšem design stránek není to hlavní. Rozhodující je především obsah. Data na internetu by měla být aktuální. Budí-li stránky dojem, že nebyly už měsíce aktualizované, buďte při volbě personální agentury opatrní.

Vybírání poplatku

V minulosti některé personální agentury vybíraly při registraci uchazeče poplatek spojený s nezbytnými administrativními úkony. Ačkoliv šlo vesměs o symbolickou částku, v řádech desetikorun, maximálně stokorun, nyní již personální agentury žádné poplatky od uchazečů o zaměstnání vybírat nesmějí. Zákon jim to zakazuje.

Kontakt s agenturou

Zaměřte se na průběh přijímacího rozhovoru. Sledujte, jaký dojem na vás udělal personální konzultant. Dalším kritériem je četnost zasílání nabídek pracovních míst a také rychlost odpovědi na váš životopis.

Ochrana osobních údajů

Při registraci do databáze svěřujete personální agentuře často citlivé údaje. Zjistěte si, jak agentura chrání vaše soukromí, zda data nebudou použita k jiným účelům, než se kterými souhlasíte.

Licence

Každá personální agentura (soukromá zprostředkovatelna práce) musí mít povolenou činnost ministerstvem práce a sociálních věcí. Seznam všech schválených agentur lze najít na webu ministerstva