Zaměstnavatel mi dluží výplatu

Pokud vám zaměstnavatel dluží mzdu 15 dní a déle po splatnosti, můžete pracovní poměr okamžitě ukončit. Nárok na své peníze samozřejmě neztrácíte.

I když máte ve smlouvě uvedeno, že vám firma pošle výplatu například každého 10. v měsíci, z pohledu zákoníku práce je to pouze orientační údaj. Zákon to vidí tak, že například výplatu za únor vám zaměstnavatel musí vyplatit nejpozději do konce března. Poté běží zmíněná 15denní lhůta. Takže pokud ani 16. dubna nemáte peníze na účtu, můžete okamžitě skončit. K tomu dostanete ještě dva průměrné měsíční platy. Není to přímo odstupné, ale náhrada mzdy za dvouměsíční výpovědní dobu, která však neproběhla.

Příplatky za přesčasy

Práci přesčas by měl zaměstnavatel nařizovat jen zcela výjimečně. Přesčasy ze své podstaty nelze předem plánovat. Pokud to zaměstnavatel dělá, můžete se si stěžovat na nejbližším oblastním inspektorátu práce. Za rok smíte odpracovat maximálně 150 přesčasových hodin.

Pokud pracujete přesčas, máte nárok na 25% příplatek. Například pokud vaše běžná odměna činí 200 Kč na hodinu, za jednu přesčasovou hodinu dostanete 200 Kč + 25 %. Dohromady tedy 250 Kč.

Místo příplatku vám zaměstnavatel může nabídnout náhradní volno, s čímž nemusíte souhlasit. Z hlediska zákonného je v zákoníku práce příplatek hlavní variantou.

Nárok na odstupné

Pokud vám zaměstnavatel dává výpověď z organizačních důvodů (tzv. pro nadbytečnost) máte ze zákona nárok na odstupné. Kolik platů dostanete, záleží na délce trvání pracovního poměru:

  • Méně než 1 rok: dostanete jeden měsíční plat
  • 1–2 roky: dostanete dva měsíční platy
  • 2 a více let: dostanete tři měsíční platy

Z odstupného se neplatí zdravotní ani sociální pojištění.

Pokud vás propouští, doporučujeme ohlídat si, aby ve výpovědi jednoznačně zaznělo, že pracovní poměr skončil z organizačních důvodů. Díky tomu se nepřipravíte o odstupné a úřad práce vám přizná vyšší výměru podpory v nezaměstnanosti.

Jak se připravit na pracovní pohovor

Jedna z důležitých věcí při hledání zaměstnání je dobře absolvovaný pohovor. Je dobré být před schůzkou s potenciálním zaměstnavatelem dobře připraven. Na co byste se měli zaměřit.

Před vlastní návštěvou je nutná řádná znalost činnosti budoucího zaměstnavatele, čím se daná společnost zabývá a jaké přednosti má ve srovnání s konkurencí. Ptát se nemusí jen zástupce, firmy. Připravte si konkrétní otázky a jejich formulovaci. Otázky by se převážně měly týkat pracovní pozice o kterou se ucházíte, např. jaké jsou nároky na tuto pozici, proč je pozice volná, pracovní doba, druh pracovní smlouvy, plat a různé benefity.

Jak se chovat?

Na pracovním pohovoru se snažte chovat vyrovnaně a odpovídejte klidně na všechny otázky, které dostanete. Vyzdvihněte Vaše klady, a vysvětlete v čem jste dobří. Můžete uvést důvody, proč jste si právě vybrali tuto společnost, jaká je Vaše představa o práci v novém místě. Jaké jsou Vaše pracovní cíle a čeho chcete v práci dosáhnout.

Co na sebe?

Na pracovní pohovor byste měli přijít oblečeni odpovídajícím způsobem. Ucházíte-li se o manažerskou nebo obchodní pozici, je vhodnější přijít oblečen v obleku, kostýmku nebo v jiném elegantním oblečení. Pokud se ucházíte o pozici například strojníka nebo prodavačky, není nutné klást na oblečení až takový důraz, nicméně i v takovém případě byste měli přijít v čistém oblečení a upravení.

Přijďte včas!

Dochvilnost je předností králů a to platí i v tomto případě. Je důležité přijít na přesně určený čas, proto je vhodné nastudovat si cestu, ať zbytečně nebloudíte. Pokud byste se i přesto zdrželi, je důležité mít u sebe kontakt na firmu, do které jdete a telefonicky upozornit na možné zpoždění.

Základy etikety

Při vlastním jednání byste měli vycházet z toho, že potenciální zaměstnavatel je při pohovoru společensky významnější osobou. Podání ruky tedy nabízí jako první on, sednout byste si měli až na vyzvání. Při jednání byste však neměli působit submisivně, chovejte se a hovořte sebevědomě, nikoliv však arogantně.

Vybíráme personální agentury

Na českém trhu působí řádově stovky personálních agentur. Jak vybrat tu správnou personální agenturu? Faktorů při výběru může být hned několik.

Reference

Stejně jako se firmy při výběru obchodního partnera často řídí referencemi, tak i vy se snažte zjistit o personální agentuře podrobnosti od svých známých a přátel. Určitě ve svém okolí najdete někoho, kdo měl co do činění s některou personální agenturou. Vyptejte se ho na jeho dojmy a zkušenosti. Čím více referenčních odkazů získáte, tím snazší výběr.

Internet

Prakticky každá významnější personální agentura má vlastní internetové stránky. Hodně o agentuře může napovědět provedení jejich webu. Chybět by neměly základní informace jako úřední hodiny, kontaktní údaje, služby nabízené agenturou či základní informace o firmě. Vhodným doplňkem je ale například i seznam významných klientů, které agentura zastupuje. Chybět by samozřejmě neměla on-line inzerce pracovních míst. Stránky by měly působit vzhledově příjemně, ovšem design stránek není to hlavní. Rozhodující je především obsah. Data na internetu by měla být aktuální. Budí-li stránky dojem, že nebyly už měsíce aktualizované, buďte při volbě personální agentury opatrní.

Vybírání poplatku

V minulosti některé personální agentury vybíraly při registraci uchazeče poplatek spojený s nezbytnými administrativními úkony. Ačkoliv šlo vesměs o symbolickou částku, v řádech desetikorun, maximálně stokorun, nyní již personální agentury žádné poplatky od uchazečů o zaměstnání vybírat nesmějí. Zákon jim to zakazuje.

Kontakt s agenturou

Zaměřte se na průběh přijímacího rozhovoru. Sledujte, jaký dojem na vás udělal personální konzultant. Dalším kritériem je četnost zasílání nabídek pracovních míst a také rychlost odpovědi na váš životopis.

Ochrana osobních údajů

Při registraci do databáze svěřujete personální agentuře často citlivé údaje. Zjistěte si, jak agentura chrání vaše soukromí, zda data nebudou použita k jiným účelům, než se kterými souhlasíte.

Licence

Každá personální agentura (soukromá zprostředkovatelna práce) musí mít povolenou činnost ministerstvem práce a sociálních věcí. Seznam všech schválených agentur lze najít na webu ministerstva

Jak napsat správně životopis

Dobře napsaný životopis je jedním z důležitých faktorů při hledání zaměstnání. V současné době preferují zaměstnavatelé tzv. strukturovaný životopis, kde je v heslech či krátkých větách uvedeno vše podstatné. Takto strukturovaný životopis umožní snadnější přehled a členění v souhrnu dalších životopisů, ze kterých si zaměstnavatel vybírá. Tato stránka přináší možný vzor životopisu, který můžete při oslovování zaměstnavatelů použít.

Strukturovaný životopis vzor – základní schéma:

1. Osobní a kontaktní údaje:
jméno, adresa (trvalé i přechodné bydliště), telefon, e-mail
rok narození, občanství, rodinný stav

2. Předchozí a aktuální zaměstnání:
chronologicky od nejnovějšího seřaďte vaše předchozí zaměstnání praxi
uveďte přesně jméno předchozího zaměstnavatele, vaše pracovní zařazení, funkci a pracovní náplň
absolventi bez předchozího zaměstnání mohou vypsat brigády, stáže či praxe dlouhodobějšího charakteru, které během studia absolvovali a které mají určitou vazbu na výkon budoucího povolání
možný je odkaz referenční osobu, na kterou se potenciální zaměstnavatel může obrátit pro doplnění dalších informací.

3. Dosažené vzdělání:
název a adresa jednotlivých škol a vzdělávacích zařízení včetně časového úseku, kdy jste školu navštěvovali
typ závěrečné zkoušky a kvalifikaci, kterou jste získali
základní školu není nutné uvádět
doplňte kurzy i školení

4. Cizí jazyky:
cizí jazyky, úroveň jejich znalosti a dosažená zkouška

5. Práce na PC:
stručná charakteristika stupně znalosti práce s PC
seznam programů, se kterými umíte pracovat a případné dosažené zkoušky či vlastnictví certifikátů

6. Další znalosti a dovednosti:
nebojte se ve svém životopise uvést další schopnosti, které byste mohli využít v novém zaměstnání

7. Závěr:
každý strukturovaný životopis by měl být zakončen datem vyhotovení a vlastnoručním podpisem. V případě, že zasíláte životopis elektronickou poštou, podpis formou vloženého oskenovaného obrázku se nepřipojuje, stačí pouze napsané jméno a příjmení.