Příplatky za přesčasy

Práci přesčas by měl zaměstnavatel nařizovat jen zcela výjimečně. Přesčasy ze své podstaty nelze předem plánovat. Pokud to zaměstnavatel dělá, můžete se si stěžovat na nejbližším oblastním inspektorátu práce. Za rok smíte odpracovat maximálně 150 přesčasových hodin.

Pokud pracujete přesčas, máte nárok na 25% příplatek. Například pokud vaše běžná odměna činí 200 Kč na hodinu, za jednu přesčasovou hodinu dostanete 200 Kč + 25 %. Dohromady tedy 250 Kč.

Místo příplatku vám zaměstnavatel může nabídnout náhradní volno, s čímž nemusíte souhlasit. Z hlediska zákonného je v zákoníku práce příplatek hlavní variantou.